מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה- האם מותר להוסיף קרוטונים למרק רותח?

ע"י: כללי