מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר למזוג מרק קר על חתיכת בשר רותחת?

ע"י: כללי