מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - איך מכינים תה בשבת?

ע"י: כללי