מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר להוסיף מים לחמין בשבת?

ע"י: כללי