מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - הכנת נס קפה בשבת

ע"י: כללי