מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - מה מותר לחמם בשבת?

ע"י: כללי