מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר לחמם תבשיל עם רוטב בשבת?

ע"י: כללי