מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - איך מותר להוציא חתיכות בשר מהמרק שעל הפלטה בשבת?

ע"י: כללי