מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - הכנת קפה שחור בשבת

ע"י: כללי