מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר לחמם מאכלים על הפלטה מערב שבת?

ע"י: כללי