מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר להניח סיר על הפלטה בשבת?

ע"י: כללי