מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר להחזיר סיר לפלטה בשבת?

ע"י: כללי