מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - השתמשות בתנור חשמלי במצב שבת בשבת

ע"י: כללי