מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר לכסות את הסירים שעל גבי הפלטה בשמיכה בערב שבת ובשבת?

ע"י: כללי