מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר לחמם מאכל שנמצא בכלי בתוך כלי עם מים חמים בשבת?

ע"י: כללי