מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם ניתן להוציא את גרגרי הלימון מהסלט בשבת?

ע"י: כללי