מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - הוצאת העצמות מהדגים בשבת

ע"י: כללי