מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - קילוף ירקות בשבת

ע"י: כללי