מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - מיון סכו"ם בשבת

ע"י: כללי