מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - פתיחת בקבוקים בשבת

ע"י: כללי