מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - הכנת סלט ירקות בשבת

ע"י: כללי