מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - האם מותר להכין סלט ביצים בשבת?

ע"י: כללי