מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

נקודה בהלכה - שטיפת ירקות בשבת

ע"י: כללי