מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

ט"ו בשבט למה ומדוע? - הרב מנחם בורשטיין שליט"א

ע"י: הרב מנחם בורשטיין