מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

סעודת פורים בערב שבת - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר