מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

שיחה בעקבות חזרתו של זכריה באומל הי"ד - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר