מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

פסיקותיו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ביחס למדינה ויום העצמאות

ע"י: הרב יגאל חבשוש