מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

חללות מהפרייה חוץ גופית בין כהן לגרושה - הרב ציון לוז שליט"א

ע"י: הרב ציון לוז