מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

חיוב נזיקין, על עדים שמסרו עדות שקר - שיעור כללי מפי הדיין הרב ציון לוז שליט"א

ע"י: הרב ציון לוז