מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

שימוש בבדיקות DNA על פי ההלכה - הרב הראשי של רומא הרב שמואל דיסייני שליט"א

ע"י: הרב שמואל דיסייני