מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

שיעור כללי בהלכות שבת - הרב הראשי לירושלים הרב אריה שטרן שליט"א

ע"י: הרב אריה שטרן