מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

שיעור בהלכות מילה ופריעה - רבה הראשי של ירושלים הרב שלמה עמאר שליט"א

ע"י: הרב שלמה עמאר