מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

ליל תשעה באב תשע"ט- שיעור על הקינה "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות"- הרב טוביה ליפשיץ גג ישיבת הכותל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ