מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

מצוות צריכות כוונה - שיעור כללי מפי הרב ציון לוז שליט"א מסכת ראש השנה

ע"י: הרב ציון לוז