מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

עשיית תקלה ברשות - שיעור כללי מפי הרב ציון לוז שליט"א מסכת בבא-קמא

ע"י: הרב ציון לוז