מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

דבר של קיימא - הרב צבי שכטר שליט"א |שיעור עיון במסכת שבת - פרק כל כתבי

ע"י: הרב צבי שכטר