מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

מדינת ישראל כקיום חזון הנביאים - שיעור כללי - מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר