מאגר תורני

מבית מדרשינו » עיון » שיעור כללי

"אשר בחר בנו" - שיעור כללי מפי הרב אליעזר איגרא שליט"א

ע"י: הרב אליעזר איגרא