מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמח"ל

חובתנו להבין את הנהגת ה'

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי