מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמח"ל

רצה הקבה להטיב לבריותיו

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי