מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמח"ל

כדי להיטיב רצה ה' שהאדם ישלים חסרונותיו

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי