מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמח"ל

שיהיה אתם מתדבק בקדושתו יתברך

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי