מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמח"ל

שהאדון ב"ה כבש כביכול חוק טובו

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי