מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמח"ל

הרדיפה לדעת את ה'

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי