מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמח"ל

מטרת הרוע בעולם

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי