מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמח"ל

גילוי פניו יתברך ע"י עשיית טוב או ע"י חימה שפוכה

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי