מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח

הגדה של פסח ע"פ עולת ראיה (3) - 'יחץ' המשמעות הכפולה

ע"י: הרב נעם לייקח