מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח

הגדה של פסח ע"פ עולת ראיה - מגיד - מתחיל בגנות ומסיים בשבח

ע"י: הרב נעם לייקח