מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח

הא לחמא עניא' - הכרח ורצון / צימוק שגורם להרחבה - המשך - הגדה של פסח ע"פ עולת ראיה

ע"י: הרב נעם לייקח