מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח

חסד מוכרח וחסד עליון וכנגדן קדושה הכרחית ותוספת קדושה - הגדה של פסח ע"פ עולת ראיה

ע"י: הרב נעם לייקח